Zakład produkcji kruszyw

Wykonawstwo w zakresie elektrycznym wraz z prowadzeniem prac na obiekcie dla zakładu z branży górniczej. Prace obejmowały wykonanie rozdzielni zasilających i sterowniczych, ułożenie okablowania zasilającego i sterującego wraz z opracowaniem i wykonaniem projektu sterowania dla dwóch ciągów technologicznych (30 urządzeń wraz z kruszarkami, przenośnikami i przesiewaczami). Wykonanie telewizji przemysłowej CCTV i systemu SCADA (Siemens) dla powstałego zakładu.