Misja

Misją firmy ELSTER-PROJEKT Sp. z o.o. jest dostarczanie najwyższej jakości usług, atrakcyjnych cenowo i finalizowanych dokładnie na czas, dzięki którym nasi KLIENCI mają możliwość zapewniania sobie przewagi rynkowej nad konkurencją.

Wizja

Firma Elster-Projekt Sp.z o.o. dąży do tego, by stać się najbardziej pożądanym partnerem, o najwyższych kompetencjach, oferującym profesjonalne i kompleksowe usługi inżynierskie, na terenie Polski i Wspólnoty Europejskiej.

Cele strategiczne (5-lat):

 • 3-krotny wzrost obrotów firmy w okresie do 3 lat (od 01.2012 do 01.2015) wraz z rozbudową własnej infrastruktury
 • Relatywny wzrost zysku ze sprzedaży usług o 10%-30% / każdy rok – poprzez zwiększenie efektywności zarządzania firmą
 • Zapewnienie ciągłego zadowolenia klientów z oferowanych usług przez odpowiedni serwis informacyjno – komunikacyjny
 • Zwiększenie pewności oferowanych usług poprzez wdrożenie systemu jakości, bhp i ochrony środowiska
 • Zapewnienie ciągłego wzrostu kompetencji firmy przez doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji personelu
 • Zapewnienie pracownikom firmy odpowiednich warunków socjalnych i bhp
 • Motywowanie pracowników dzięki odpowiednio dobranym systemom oceny
 • Wdrażanie technologii energii odnawialnych, w powiązaniu z podstawowymi źródłami energii (ciepło i energia elektryczna)

Rodzaje usług:

Firma Elster-Projekt Sp.z o.o. oferuje kompleksową obsługę inwestycji od momentu powstania pomysłu, aż po realizację.
Zapewniamy prowadzenie inwestycji na każdym jej etapie przy współpracy z własnym biurem inżyniersko – projektowym, zobacz www.elsterprojekt.pl:

Realizacja inwestycji:

Generalne wykonawstwo (realizacja inwestycji)
Prowadzimy kompleksową obsługę inwestycji wraz z firmami współpracującymi z Elster-Projekt Sp.z o.o., posiadamy odpowiednio wykwalifikowany personel z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi.

Uruchomienie
Po etapie realizacji budowy zapewniamy kompleksowy montaż, podłączenie i rozruch urządzeń, posiadamy wykwalifikowany personel mający praktyczne doświadczenie ruchowe i odpowiednie uprawnienia.

Inwestor zastępczy
Podejmujemy się również w imieniu inwestora, pełnienia funkcji inwestora zastępczego.

Nadzór inwestorski
W odpowiedzi na potrzeby Naszych Klientów możemy pełnić rolę inspektora nadzoru inwestorskiego,  w zakresie kontroli jakości, terminowości i zgodności z przepisami prac prowadzonych przez Generalnego Wykonawcę.

Kontrola kosztów i harmonogramowanie
Zapewniamy według potrzeb kontrolę kosztów w trakcie trwania inwestycji, jak i bieżącą kontrolę postępu prac na podstawie harmonogramu robót.

Utrzymanie Ruchu
Oferujemy również dla naszych Klientów usługi „utrzymania ruchu i konserwacji” wykonanych przez nas obiektów, maszyn i instalacji.

Sektory działania:

Budownictwo przemysłowe:

 • Hale produkcyjne dla różnych gałęzi przemysłu
 • Inne

Budownictwo użyteczności publicznej:

 • Budynki biurowe
 • Centra handlowe i logistyczne
 • Inne

Budowle inżynierskie

 • Oczyszczalnie ścieków
 • Inne.